กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดับกับ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ ได้รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม

นายเสริมศักดิ์   พงษ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมสร้างค่านิยมความรักและความรับผิดชอบองค์กร

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา

Read more