กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เปิดตัวผู้สมัครการเลือกตั้งกรรมการสภา มรภ.บร.

คณะกรรมการเลือกตั้งค

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การรับรางวัล THAILAND RESEARCH EXPO 2023

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

Read more