กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การรับรางวัล THAILAND RESEARCH EXPO 2023

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบรางวัล
งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”
จำนวน 6 รางวัล ทาง มรภ.บร. นำโดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย
ผอ. สวพ.มรภ.บร. เข้ารับรับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และ
เกียรติบัตรในผลงาน “นวัตกรรมชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสังคม
ด้วยโมเดลพุ่มพวง”
ในงานฯ ระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค. 2566 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม
ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ขอขอบคุณ
ภาพและข้อความ :  แฟนเพจงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.