27/04/64 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์พิจารณาผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีแห่งประเทศไทย) เพื่อมาปฏิบัติราชการที่ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

26/04/64 ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราว) ติดต่อขอรับหนังสือแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #BRUap

Read more

20/04/64 Application for Foreign Academic Personnel รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรสายวิชาการชาวต่างชาติ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา มรภ.บร.

  ● สามารถดาว์โ

Read more

20/04/64 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา มรภ.บร.

● สามารถดาว์โหลดใบสม

Read more