24/01/64 การนำเสนอหลักสูตรของเเต่ละคณะในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRU2021 | #กองการบร

Read more

24/01/64 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

Read more

22/01/64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้สมัครโครงจ้างงานยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRU2021 | #กองการบร

Read more

22/01/64 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานอิสริยาภรณ์อันเป็ฯที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี พุทธศักราช 2563

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

21/01/64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โครงการจ้างงานยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรกแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more