24/01/64 การนำเสนอหลักสูตรของเเต่ละคณะในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRU2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                   ขอเสนอภาพกิจกรรม การนำเสนอหลักสูตรของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ        

Read more

24/01/64 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

Read more

22/01/64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้สมัครโครงจ้างงานยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRU2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                   ขอเสนอภาพกิจกรรม #การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

Read more

22/01/64 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานอิสริยาภรณ์อันเป็ฯที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี พุทธศักราช 2563

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเสนอ #ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง #พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก#และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี พุทธศักราช 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ● ประถมาภรณ์ช้างเผือก        

Read more

21/01/64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โครงการจ้างงานยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรกแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง   ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ———————————                     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

Read more