กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. รับรายงานตัวครูโรงเรียนสาธิต

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. จัดกิจกรรม การรับรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ของครู โรงเรียนสาธิต มรภ.บร. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ สาขาวิชาศิลปะ,ดนตรี, นาฏศิลป์ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ ด้านให้การศึกษากับนักเรียน ณ ห้องกองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  โดย กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    ประจำปีการศึกษา 2567    ในวันที่  13 พ.ค. 2567 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มีนักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศเป็นจำนวนกว่า 2,400 คน

Read more