กองการบริหารงานบุคคล “เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัยและงานกาชาดประจำปี 2566”

เทศบาลอำเภอประโคนชัย ได้จัด “เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนก
ประโคนชัยและงานกาชาดประจำปี 2566”
เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
บริเวณถนนในเทศบาลอำเภอประโคนชัย โดยมี คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา มรภ.บร.
ร่วมตัดสินขบวนแห่

ขอขอบคุณ
ภาพและข้อความ : โดย แฟนเพจที่นี่ประโคนชัย