กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการ “สร้างความรัก ความผูกพัน สานสัมพันธ์ปีใหม่”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่  จำนวน  500  คน   ร่วมโครงการ “สร้างความรัก ความผูกพันธ์
สานสัมพันธ์ปีใหม่”
ประจำปี 2566 เพื่อความสามัคคีในองค์กร และเป็นการสร้างขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน และเป็นการสวัสดีปีใหม่ 2567  วันที่ 28 ธ.ค.
2566
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์