กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ภาพกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2566

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร.  เสนอภาพของบุคลากร มรภ.บร. จำนวน 300 คน
ก่อนเริ่ม งานเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2655  “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณ
ที่ภาคภูมิ”
เพื่อเป็นมุทิตาจิต และรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียฯ  โดยมีผู้เกษียณอายุ
ราชการจำนวน 8 คน วันที่ 29 ก.ย. 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มรภ.บร.