กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิต มรภ.บร. ประจำปีการศึกษา 2567

ผศ.ดร.โกวิท วัชรินทร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

ผศ.ดร.พนาสินธุ์ ศรีว

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “สมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การสัมผัสวิถีสร้างสรรค์ Soft Power ในชุมชน”

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอถวายพระพร “5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ”

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มรภ.บร. พ.ศ. 2567”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มรภ.บร. พ.ศ. 2567”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more