กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีวันคล้ายวันพระราชสวรรคตรัชกาลที่ 1

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมงานราตรีศรีราชพฤกษ์ ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. งานมุทิตาจิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.พัชนี กุล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. งานมุทิตาจิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.วัชระ วชิรภัทรกุล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีเทิดพระเกียรติสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา 

Read more