กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิต มรภ.บร. ประจำปีการศึกษา 2567

ผศ.ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผอ. โรงเรียนสาธิต มรภ.บร. พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรเเละ
นักเรียน จำนวน 400 คน ร่วม พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและความสามัคคีให้กับ
บุคลากรเเละนักเรียนในสถานศึกษา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มรภ.บร. วันที่ 6 มิ.ย. 67
ขอขอบคุณ : รูปภาพ
โดย แฟนเพจโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์