กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โรงเเรมภูวนาลีรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา สถานที่จัดอบรม Train the Trainer มรภ.บร.

โรงเเรมภูวนาลีรีสอร์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. อบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer วันที่ 7 ธ.ค. 2566 ช่วงบ่าย

กระทรวง อว.  ร่วมกับ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. อบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer วันที่ 7 ธ.ค. 2566 ช่วงเช้า

กระทรวง อว.  ร่วมกับ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. อบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer วันที่ 6 ธ.ค. 2566 ช่วงบ่าย

กระทรวง อว.  ร่วมกับ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. อบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer วันที่ 6 ธ.ค. 2566 ช่วงเช้า

กระทรวง อว.  ร่วมกับ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม งาน “ดนตรีในสวนฯ” ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more