กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับรางวัลองค์กรคุณภาพแห่งปี 2566

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้รับรางวัลองค์กรคุณภาพแห่งปี 2566 ด้านสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ภายใต้โครงการ1ล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
วันที่ 15 ธ.ค. 2566 ณ หอประชุม
กองทัพอากาศ กทม.

ภาพ โดย รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต โดย มูลนิธีเพื่อสังคมไทย