กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการประชุมออนไลน์ RJ 38

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง อว.
ได้จัดประชุมออนไลน์ เรื่องชี้เเจงการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม E-market Place
โดยมี มรภ.บร. เป็นแกนนำของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 11 แห่ง โดยจะมีการประชาสัมพันธ์งานฯ ในวันที่ 25 พ.ค. 2566
ณ หอประชุมวิชชอัตศาสตร์ มรภ.บร.