กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรม งาน U2T Bru Market Fair 2023

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์
ผู้ประกอบการ
ร่วมกันเปิดงาน ชม ชิม ช้อป  U2T Bru Market Fair 2023 โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรจากโครงการ U2T for BCG จำนวน 15 ตำบล ระหว่าง
วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ฝั่งธนาคาร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์

Next>>>