กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG เฟส 2 (เพิ่มเติม) วันที่ 19 มี.ค. 2566 ช่วงบ่าย

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG เฟส 2 (เพิ่มเติม) วันที่ 19 มี.ค. 2566 ช่วงเช้า

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more