25/12/63 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ครั้งที่ 3/2563 ที่ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร 15 เวลา 13.30 น. จัดโดยกองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

  ●BRU2020 | #ก

Read more

23/12/63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสายสนับสนุนเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 1 มรภ.บร. | คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ จัดโดย กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

●BRU2020 | #กองการบร

Read more