กองการบริหารงานบุคคลฯ กิจกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “BRICC Festival Fair 2024”

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาขนมอบในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาขนมอบในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาภูอัคนีในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาหมอนสมุนไพรในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าในโครงการ Reinventing University

อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์พร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากไม้ในโครงการ Reinventing University

อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์พร

Read more