กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมลงพื้่นที่สถานที่ฉายภาพยนต์ “The Magic Seeds”

อ. ดร.พิสมัย ประชานันท์ รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย น.ส.พวงเพชร สุพาวาณิชย์
หัวหน้าโครงการมหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติผู้บริหาร และคณะ ลงพื้นที่ดูความพร้อมของ
สถานที่ฉายภาพยนตร์เรื่อง “The Magic Seeds: มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ”
รอบปฐมทัศน์ ในงานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ประจำปี 2567 ในงาน BRICC2024 ะหว่าง
วันที่ 14-15 ก.พ. 2567
เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง อาคาร 17
ลงพื้นที่ฯ วันที่ 30 ม.ค. 2567 มรภ.บร.

ภาพ โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์