กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 20
กระทรวง สถาบันการศึกษา  องค์กรอิสระ  เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จำวน 100 คน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช   
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระปรีชาสมามารถ ที่ช่วยให้คนไทยได้มีชาติไทยอาศัย
มาจนถึงทุกวันนี้
 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

จัด โดย จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพ โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์