กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร   จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   
เนื่องใน  วันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
รอบครบ  91 พรรษา 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และตระหนักถึง
ความสำคัญของแม่ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสถาบันครอบครัว   สถาบันสังคม   และ
ประเทศชาติ ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดบุรีรัมย์

จัดโดย    จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
              งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์