กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมวันจักรี ประจำปี พ.ศ. 2566

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงาน
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประกอบพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ประจำปี พ.ศ. 2566
ทางด้าน มรภ.บร. ได้รับเกียรติจาก รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ร่วมงาน ณ ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1

ข้อมูลภาพและข่าว โดย เเฟนเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์