บุคลากรสายวิชาการ

  • Version
  • Download 11469
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 11
  • Create Date 7 ธันวาคม 2020
  • Last Updated 7 ธันวาคม 2020

บุคลากรสายวิชาการ

Attached Files

FileAction
00 แบบฟอร์มลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาDownload 
01 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรDownload 
02 แบบฟอร์มสรุปการข้อกำหนดตำแหน่งล่าสุดDownload 
03 แบบฟอร์มประเมินเอกสารประกอบการสอนDownload 
04 แบบฟอร์มประเมินวิจัย-ตำราDownload 
05 แบบฟอร์ม กพอ 03Download 
06 แบบฟอร์มบันทึกข้อความเบิกค่าทำผลงานDownload 
07 แบบฟอร์มประเมินการสอนของอาจารย์Download 
08 แบบฟอร์มประเมินตำราDownload 
09 หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคล กพอ03Download 
10 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเบิกค่าทำผลงานDownload