เอกสาร ITA

  • Version
  • Download 56402
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 16
  • Create Date 2 ธันวาคม 2020
  • Last Updated 20 เมษายน 2021

เอกสาร ITA

Attached Files

FileAction
00 0-13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กพอ.ปี 2553Download 
01 0-26 นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ปี2561-64Download 
02 0-26 ข้อบังคับงานบุคคล ปี2550Download 
03 0-26 ข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย ปี2552Download 
04 0-26 หลักเกณฑ์-วิธีการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ปี2557Download 
05 0-26 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2563Download 
06 0-27 ข้อบังคับ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุ ปี2551Download 
07 0-27 ข้อบังคับ-หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ.ศ.ปี2561Download 
08 0-27 ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ปี2562Download 
09 0-27 ประกาศประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งพพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนปี2562Download 
10 0-27 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการDownload 
11 0-27 หลักเกณฑ์-วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการการDownload 
12 0-27 ประกาศหลักเกณฑ์-วิธีการ-เงื่อไขการสรรหา-การคัดเลือกบุคลากรDownload 
13 0-27 หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ 2553Download 
14 0-28 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน-กบค 1 ตค 61 - 30 กย 62Download 
15 0-28 รายงานสรุปผลการดำเนินการกองการบริหารงานบุคคล ปี 2563Download