เอกสาร ITA ปี 2567

  • Version
  • Download 95
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 8
  • Create Date 26 March 2024
  • Last Updated 30 April 2024

เอกสาร ITA ปี 2567

Attached Files

FileAction
o-10_01คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขอหนังสือรับรองของข้าราชการและบุคลากร พ.ศ. 2567Download 
o-10_02คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2567/ผศ-รศ-ศDownload 
o-10_03คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องคู่มือการต่อสัญญาจ้างนพนักงานและโครงสร้างการหลักสูตรสำหรับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนDownload 
o-18_แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567Download 
o-19_รายงานผลการดำเนินงานกองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Download 
o-20_ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565Download 
o-21_01คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมDownload 
o-21_02แนวปฏิบัติ Dos & Don'tDownload