เอกสาร ITA ปี 2565

  • Version
  • Download 119807
  • File Size 92.50 MB
  • File Count 24
  • Create Date 5 เมษายน 2022
  • Last Updated 5 เมษายน 2022

เอกสาร ITA ปี 2565

Attached Files

FileAction
01 0-13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งขรก.พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กพอ. ปี 2553Download 
02 0-13 ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการDownload 
03 0-13 ขั้นตอนการให้บริการการขอหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากรDownload 
04 0-25 นโยบายและการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยDownload 
05 0-26 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล2550Download 
06 0-26 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2552Download 
07 0-27 ข้อบังคับว่าด้วยการลงโทษทางวินัย ปี 2550Download 
08 0-27 ข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนพิจาราณาเพื่อลงโทษทางวินัย ปี 2550Download 
09 0-27 ข้อบังคับว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและผลสั่งพัก ให้ออก2550Download 
10 0-27 ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง ปี 2550Download 
11 0-27 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน มีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บนที่ผิดจรรยาฯDownload 
12 0-27 ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ ปี 2561Download 
13 0-27 ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560Download 
14 0-27 ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. 2561Download 
15 0-27 ข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุเข้ารับราชการDownload 
16 0-27 ประกาศประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่ง พม.สายสนับสนุน2562Download 
17 0-27 ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น2562Download 
18 0-27 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564Download 
19 0-27 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรบุคลากรDownload 
20 0-27 หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ 2553Download 
21 0-27 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการDownload 
22 0-27 หลักเกณฑ์และวิธการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557Download 
23 0-27 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยDownload 
24 0-28 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน-กบค1ตค63-30กย64Download