แบบฟอร์มใบลา(ฉบับใหม่) จำนวน 13 แบบฟอร์ม

  • Version
  • Download 1589
  • File Size 495.65 KB
  • File Count 13
  • Create Date 28 กุมภาพันธ์ 2022
  • Last Updated 29 มีนาคม 2022

แบบฟอร์มใบลา(ฉบับใหม่) จำนวน 13 แบบฟอร์ม

Attached Files

FileAction
แบบฟอร์มขอลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตรDownload 
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบทDownload 
แบบฟอร์มลาพักผ่อนDownload 
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศDownload 
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศDownload 
แบบฟอร์มขอลากิจไปต่างประเทศDownload 
แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรDownload 
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลาDownload 
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลDownload 
แบบฟอร์มขอเพิ่มวุฒิการศึกษาDownload 
แบบฟอร์มบันทึกชี้แจงการไม่ได้ลงชื่อปฏิบัติราชการDownload 
แบบฟอร์มขอลาออกข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี65.pdfDownload 
แบบฟอร์มขอลาออกพนักงาน-และบุคลากร ปี 65.pdfDownload