BRUpad2024-Work_shop09_10-06-67

  • Version
  • Download 318
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 17
  • Create Date 8 กรกฎาคม 2024
  • Last Updated 8 กรกฎาคม 2024

BRUpad2024-Work_shop09_10-06-67

Attached Files

FileAction
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวDownload 
A_แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น ...(สกอ.ปี 54)Download 
การเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ความรู้ (มรภDownload 
จ.บริหารฯ(นักจัดการงานทั่วไป)Download 
ตรวจสอบภายในDownload 
ตัวอย่าง-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วDownload 
น.การเงินฯDownload 
น.คอมฯDownload 
น.พัสดุDownload 
น.วิเคราะห์Download 
น.วิชาการศึกษาDownload 
น.วิทยาศาสตร์Download 
นักประชาสัมพันธ์Download 
นักวิเทศสัมพันธ์Download 
นักสุขศึกษาDownload 
แบบประเมิน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นสายสน(Download 
วิศวกรโยธาDownload