กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศกับ ทีม Young ผการันดูล

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Young ผการันดูล จาก มรภ.บร. ที่ ได้รับรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ ใน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์  ปี 2566 จากจำนวน

Read more