กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมงานราตรีศรีราชพฤกษ์ ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต จำนวน 1,000 คน ร่วมงานราตรีศรีราชพฤกษ์
ประจำปี 2566 โดยเป็นการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต
ที่ได้รับเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
มรภ.บร. ระหว่างวันที่ 2 – 3 ก.ย. 2566 และร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ  ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 10 ก.ย. 2566

ภาพโดย แฟนเพจPrBru งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.