กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต จำนวน 1,930 คน ร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 มรภ.บร. ระหว่างวันที่ 2 – 3 ก.ย. 2566
เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตทราบวิธีการขั้นตอนที่ถูกต้อง ในวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร  ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 10 ก.ย. 2566

ภาพโดย แฟนเพจPrBru งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.