กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับการประกวดคลิปวิดีโอสั้น 最·孔院 ครั้งที่ 3

กองการบริหารงานบุคคลฯ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิภาดา ทองธรรมสิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร.
ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดคลิปวิดีโอสั้น 最·孔院 ครั้งที่ 3 สถาบันขงจื่อ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
โดยได้รับการส่งไปประกวดต่อระดับนานาชาติใน
โครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ   ประเทศจีน  เมื่อวันที่ 31
ก.ค. 2566

ภาพโดย แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์