กองการบริหารงานบุคคล กิจกรรมออกบูธของสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บร. งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566”

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand
Research Expo 2023)” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวง อว.และผู้ร่วมงานฯ
ทาง มรภ.บร. นำโดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผอ. สวพ. มรภ.บร. ผู้บริหาร
เเละบุคลากรร่วมออกบูธ ในงานฯ ระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค. 2566 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม
ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ขอขอบคุณ
ภาพและข้อความ : โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดกรรม
                                   สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บร.