กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมพิธีพระราชทานตราราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมความคณะผู้บริหารฯ บุคลากร เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาร่วม  พิธีพระราชทานตราราชลัญจกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำ
ปีการศึกษา 2566
โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 2,800 คน เพื่อสร้างความรัก สามัคคดี มรภ.บร.
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มรภ.บร.
ขอขอบคุณรูปภาพ โดย แฟนเพจ PrBru