กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการการศึกษา 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มรภ.บร.

BRUpad2022 |    กองก

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม การประชุมหารือ เรื่อง การถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเเต่เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม(บางส่วน)พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา มรภ.บร. จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร

BRUpad2022 |   กองกา

Read more