21/01/64 กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร ต่อสัญญาบุคลากรสายสนับสนุน

●BRU2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                  ขอเสนอภาพกิจกรรม การต่อสัญญาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ในวันที่ 21 มกราคม

Read more

20/01/64 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ มรภ.บร. เรื่องตรวจคุณสมบัติผู้สมัครโครงการ

●BRU2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ขอเสนอภาพกิจกรรม #การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร #โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  1ตำบล1มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00 –

Read more