04/01/64 ภาพบรรยากาศการสวัสดีปีใหม่ 2564 ของกองการบริหารงานบุคคลกับบุคลากรภายใน มรภ.บร.

●BRUpad2021 | 🎉 #BRUhappyNEWyear2021🎊  
                             #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีงานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการบริหารงานบุคลลฯ ร่วมขอพรจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ _/|\_
                      #กองการบริหานงานบุคคลฯ ยังได้รวบรวมบรรยากาศการสวัสดีปีใหม่ 2564 ของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับกองการบริหารงานบุคคลฯ มาให้ชมกันอีก

                         กองการบริหารงานบุคคลฯ ขอสวัสดีปีใหม่ 2564 ทุกท่านด้วยครับ _/|\_