กำหนดการอบรม “การพัฒนาสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

กำหนดการอบรม “การพัฒนาสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

กำหนดการอบรม “การพัฒนาสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้