กำหนดการอบรม การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ

กำหนดการอบรม การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ

กำหนดการอบรม โครงการ การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ

และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ

วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2561

 

แชร์ข่าวนี้