โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2559

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2559

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2559
วันที่ 29 – 30 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


 

แชร์ข่าวนี้