กองการบริหารงานบุคคลและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 19,999 ดอก

กองการบริหารงานบุคคลและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 19,999 ดอก

กองการบริหารงานบุคคลและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 19,999 ดอก

วันพุธที่ 4 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

วันส่งพ่อน้ำตาคลอด้วยอาลัยใจหมองเศร้า “ดารารัตน์” งามด้วยรักจากใจเราราชภัฏน้อมเกล้าฯ ถวายบังคม

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้